Idén

>> 2013. december 10.

nem sikeredett adventi koszorú. igaz, tavaly sem volt, ha jól emlékszem. szombatonként napközben ott vagyok, ahol hétköznap, úgyhogy nem is csodálkozom.
adventi naptár az igen, az került, akárcsak a tavaly, személyes tartalmú cetlikkel. és mint a tavaly, sikert aratott idén is, még nagyobbat :)
tavaly tán volt ünnepi dekor, idén még nincs, és nem is tudom, mikortól és mennyi lesz.
igaz, hogy itt fenyőt díszítettek a kollégák, de ettől még nem lett ünnepi hangulat.
ilyen a készülődés errefelé... az ajándékok? egy része megvéve, más része elkészítésre vár :D

még 2 hét...

Read more...

Ünnepek, szokások - 4. (adventi koszorú)

>> 2013. november 28.

Az adventi koszorú keresztyén hagyomány, ami a 4 adventi hét eltelését szimbolizálja a nyugati egyházban. Eredetileg evangélikus gyakorlat volt.
(szójegyzék:
- nyugati keresztyénség: latin rítusú katolikus, anglikán, evangélikus, presbiteriánus, metodista és egyéb protestáns egyházak
- keleti keresztyénség: ókeleti, ortodox és keleti katolikus egyházat értik alatta)

Az adventi koszorú egy örökzöld koszorú 4 gyertyával a négy adventi vasárnapra, minden vasárnap eggyel többet gyújtanak meg, gyakran tartalmaz egy ötödik gyertyát is a középen (erről még picit lentebb lesz infó)
A gyertyák meggyújtását egybekötik a Bibliaolvasással és imával
Ezt a szokást úgy a családokban, mint a gyülekezetekben gyakorolják.

Eredetét tekintve a vélemények megoszlanak:
- Észak Europában jóval a keresztyénség érkezése előtt szokás volt az örökzöld korona a gyertyákkal. A koszorú az évszakok örök váltakozását jelképezi, míg az örökzöld és a meggyújtott gyertyák jelképezték az élet kitartását a tél közepén. Egyesek szerint ennek az ismert középkori szokásnak adtak keresztyén értelmezést, mások szerint csak a 16. században lett keresztyén szokás ez Németországban
- vannak egyes bizonyítékok arra nézve, hogy a keresztyénség előtti germánok használtak koszorút égő gyertyával a hideg és sötét decemberi napokban, mint a jövő meleg és napsütötte tavaszi napok reményének jeleként.
- mások szerint a 19-20. századtól lett szokás, az ősét 1839-ben készítette el Johann H. Wickern német evangélikus lelkész (egy felfüggesztett szekérkerékre 20 kicsi piros és 4 nagy fehér gyertyát tett, karácsonyig minden nap eggyel többet meggyújtott, mert az általa alapított missziós iskolában a gyerekek minden nap kérdezték mikor lesz karácsony - ezt vették át a protestáns gyülekezetek Németországban egy kisebb koszorúban 4 vagy 5 gyertyával, ahogy ma ismeretes. Az 1920-as években a német katolikusok is átvettek ezt a szokást, majd az 1930-as években Észak-Amerikába is eljutott.)

A középkorban az advent böjti időszak volt, amikor az emberek gondolataikat Krisztus második visszajövetelére irányították, de a modern időkben a karácsonyra mutat, emlékeztetőként az ünnep közeledtére.
A keleti ortodox családok is átvették az adventi koszorú szokását, de 6 gyertyával, ami a hosszabított karácsonyi böjtöt jelképezi az ortodox hagyományban és ez megfelel a nyugati keresztyén egyházak adventjével.

Az adventi vasárnapokhoz fűzött üzenet is különbözik a katolikus és a többi egyházak között:
- az első vasárnap az Ószövetség pátriárkáival kapcsolatos igeszakaszokat olvasnak, akik Krisztus elődei voltak, ezért az első adventi gyertya a reményt jelképezi
- a második vasárnap Krisztus istállóban való születéséről szóló (és egyéb) próféciákat olvasnak, ezért a gyertyát Betlehemnek, az útnak vagy a prófétáknak nevezik
- a harmadik vasárnap az öröm vasárnapja, a liturgia a Fil 4:4-6 es 85 Zsoltar 1 versekkel kezdődik. Keresztelő Jánossal kapcsolatos szakaszokat olvasnak
- a negyedik vasárnap Krisztus születésének kihirdetésével kapcsolatos igehelyeket olvasnak, ezért a gyertya az angyalok gyertyájaként ismert

A katolikus szimbolisztika szerint minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, de egy-egy személyt/közösséget is:
- az első gyertya Ádám és Éva - nekik ígérte meg Isten elsőként a megváltást (hit)
- a második gyertya a zsidó nép - nekik ígérte meg Isten, hogy közülük származik a Messiás (remény)
- a harmadik vasárnap Keresztelő János - ő hirdette Krisztus eljövetelét és készítette az utat (szeretet)
- a negyedik vasarnap Mária - aki megszülte Jézust (öröm)

A katolikus egyházban az adventi koszorú népszerű színe a lila és rózsaszín, az adventi vasárnapok liturgiájának megfelelően (erről itt írtam). Ezért a katolikus körökben használt koszorúkon a gyertyák lilák, kivéve a harmadik vasárnapra valót, ami rózsaszín.

A nyugati egyházban a bíbor a történelmi liturgikus szín, ezt használják három vasárnap a négybol, ez a hagyományos színe a bűnbánati időszaknak. Rózsaszín a szine a harmadik vasárnapnak, amit az Öröm Vasárnapjának ismernek (Gaudete latin szóból - "to rejoice" jelentéssel), ezt a színt használják ezen a napon a liturgiánál is.
 
A protestáns egyházakban négy piros gyertyát használnak (a hagyományos karácsonyi dekoráció színe), mert a rózsaszín nem használt szín sem az öltözékben, sem a dekorációban a protestáns egyházakban. A kék is népszerű alternatíva úgy az öltözékben, mint az adventi koszorúban, főként az anglikán és evangélikus egyházban. Része a liturgiának, a kék a reményt és várakozást jelenti, ez egybecseng az advent jelentésével.
 
Amennyiben a koszorú egy ötödik gyertyát is tartalmaz az Krisztus gyertyájaként ismert és a karácsonyi istentisztelet alatt világít. Ezt általában az adventi koszorú közepére helyezik, egy fehér gyertyáról van szó, ami a karácsonyt jelképezi, és ezt karácsony napján gyújtják meg. A fehér a nyugati egyházak hagyományos ünnepi szine.

forrás: innen és innen

Read more...

Ünnepek, szokások - 3. (adventi naptár)

>> 2013. november 27.

Ez egy különleges naptár, amit a karácsonyi várakozásban a napok számolására vagy ünneplésére használnak. Ezek a napok részben fedik a keresztyén adventi időszakot, de nevével ellentétben december 1-vel kezdődik, bár az advent kezdete maá dátumra is eshet.

Eredete - többféle verzió van:
- egyesek szerint német evangélikus eredetű, akik a december első 24 napját számolták, különböző formában. Az első ismert adventi naptárat 1851-ben készítették kézzel, az első nyomtatottat pedig 1902-ben egy protestáns könyvesboltban árulták. Mások szerint 1908-ban nyomtatták az elsőt, egy sváb egyháztaghoz kötve az eredetét
- mások szerint 1900 korul kezdődő népszokás, egy német édesanyához kötődik az eredete, aki az ünnepet türelmetlenül váró kisfiának készített hasonlót, aki mikor felnőtt ennek alapján üzleti vállakozásba kezdett ás olyan naptárt szerkesztett, amiben 24 ablakocska mögé egy-egy csokoládé/cukorka volt elrejtve

A második világháború alatt szünetelt ez a szokás, de utána újra feléledt és világszerte népszerű lett.

Többféle formája van, egyesek vallásosak, mások nem
Többnyire téglalap alakúak, 24 "ablakkal", amelyeket kinyitva egy-egy kép, vers, történet-darab vagy apró ajándék (játék vagy csokoládé) található

Az északi országokban más formája van (Norvégia, Dánia, Svédország, Izland és Finnország): itt ez televizió adás, ami december elsején kezdődik és karácsony napjáig tart. Rádión keresztül is szoktak sugározni adventi adást ezekben az országokban.

forrás: innen

Read more...

Megjött a tél

az este kezdett szállingózni a hó mifelénk is, mire este lefeküdtünk a kert kezdett fehérbe öltözni. ma reggel az utakon még nem volt hó, mikor felébredtünk, de hamarosan újra havazni kezdett és mire elindultunk otthonról igencsak takarítatlan utak fogadtak. most is nagy pelyhekben havazik, az ablakból nézve gyönyörű, kocsit és utat takarítva kevésbé, vezetve meg még kevésbé...

na de most van az ideje, eddig egész őszies volt az idő, nem panaszkodhatok. egyik kolleganőm karácsonyi dalt dúdolt :)

hihetetlen, hogy már november vége van. hamarosan készülhet az év végi elszámolás...

Read more...

Ünnepek, szokások - 2. (adventi gyertya)

Ez egy olyan szokás, ami erre mifelénk nem annyira divat...

Ezt a szokást a háztartásokban gyakorolják, nem pedig a gyülekezetben
Ezeknek a gyertyáknak a színe hagyományosan fehér, de más karácsonyi színek is népszerűek lettek
Valószínüleg Németországból terjedt el ez a szokás, de manapság más európai országokban is ismert.

Egy olyan gyertyáról van szó, amelyen a napok be vannak jelölve 1-től 24-ig, ezzel jelezve a napok teltét karácsonyig és december minden napján egy kicsit lejjeb égetik a gyertyát, a jelölésnek megfelelően

Egyesek a karácsonyi dekoráció közepére teszik ezt a gyertyát, mások csak egyszerüen gyertyatartóba.
Általában a családi vacsorák alatt gyújtják meg minden este

forrás: innen

Read more...

Ünnepek, szokások - 1. (advent)

>> 2013. november 26.

Mivel a blogvilágban már nagy a készülődés az adventre, kezdjük ezzel.

ADVENT

Az advent olyan időszakot jelez, ami a nyugati keresztyén egyházakban Jézus Krisztus karácsonyi születésének ünneplésére való készülődés és várakozás.

Maga a megnevezés az angolosított latin "adventus" szóból ered, ami annyit jelent, hogy "jövetel". A latin szó maga a görög "parousia" szóból ered, amit általában Krisztus második jövetelére szoktak használni.
A keresztyének számára az advent időszaka Krisztus eljövetelét jelenti két különböző szemszögből. Ez az időszak lehetőséget nyújt megosztani az ősi vágyat az eljövendő Messiás után és ébernek lenni az Ő második eljövetelére.

Az advent a nyugati egyházi év kezdetét jelenti. A keleti egyházakban a karácsonyi böjt idejét jelöli.
(szójegyzék:
- nyugati kereszténység: latin rítusú katolikus, anglikán, evangélikus, presbiteriánus, metodista és egyéb protestáns egyházak
- keleti kereszténység: ókeleti, ortodox és keleti katolikus egyházat értik alatta)

A liturgiához használt színek a bíbor (lila) és/vagy kék, a harmadik vasárnap (öröm vasárnapja) a szín rózsaszín
A keleti egyházakban a böjt időszaka alatt piros színt használnak, alternatíva pedig az arany szín.

A római katolikus, anglikán, evangélikus, morvai, presbiteriánus és metodista naptárak szerint az advent a karácsonyt megelőző negyedik vasárnap kezdődik, ez nov. 27 és dec. 3 közé esik.

Egyes egyházakban vannak az advent időszakára előre kijelölt tanítások és olvasásra kijelölt szakaszok
A zene területén is van erre az időszakra jellemző, ezek közül megemlítem az ismert adventi himnuszt: "Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel"

A 4. századtól ez az időszak böjti időszak volt, de a böjt hogyan-ja és miként-je egyházakként és tájanként változott.

forrás: innen, innen

Read more...

Ünnepek, szokások - bevezető

a napokban azon gondolkodtam, hogy mennyi féle fajta ünnepi szokás van, egyesek nemzetiség-függőek, mások nem, de azért jó lenne letisztázni, mi miért (miért nem) ünneplünk. merthogy hallomásból tudok ezt-azt, de az kevés, vagy csak annyi, hogy "így szokás", "mi ezt így szoktuk" és azért ennél többet szeretnék.
úgyhogy elkezdtem dokumentálódni. s írok ide is arról, amit megtudok :)

Read more...

Érték

>> 2013. november 14.

vannak dolgok, amelyeknek az értékét tudjuk. nem kell bizonygatni.
mégis, egy-s-más ráébreszt arra, hogy tényleg micsoda kincs lehet az, amit magától érthetődőnek vélünk sokszor.
ilyen például az együtt töltött idő. értékes. nagyon. főleg mikor külső nyomásra lesz egyre kevesebb belőle.
közelednek az ünnepek. bennem az énekóra karácsonyi dalai foszlányokban szólnak. amúgy semmi, de semmi nem hangol az ünnepre. és nem az időjárásra gondolok itt...

be is fejezem. csak annyit még, hogy nagyon értékeljétek a kevéske időt. és jól töltsétek el...

Read more...

Az esti

>> 2013. november 7.

énekóra piciny részlete: "akaratod édes" (magyarul: akaratod nékem oly édes...). elgondolkoztatott. néhány szó csupán...

elkezdtük a karácsonyra való "ismétlést". hihetetlen, hogy újra itt lesz mindjárt. és néhány dallam annyira meghozza az ünnep hangulatát...

Read more...

Maradtam

>> 2013. október 22.

kissé rekedtes torokhanggal. meg néhány gondolattal, amit jó lenne papírra vetni, mielőtt végleg elszaladnának.
meg egy pár szervezési dologgal. és a karácsonyi készülődés lépéseivel. innen és innen.
első félig-meddig kipipálva: ajándékok összeírása.
a második elég egyszerű volt. minthogy az ünnepen általában a család (szülők) igénylik a jelenlétünket az ünnepi asztalnál és a családom igénye különleges menüre nem túl nagy, megelégszem egyelőre 2 fogás készítésének ötletével, amit még nincs hova felírnom. merthogy még nincs füzetem hozzá. de lesz. remélem.
ötletem lenne rengeteg, ha nem is karácsonyra (bár arra is van) , csak az időm - az nem olyan rengeteg...

Read more...

Egy kis huzat

>> 2013. október 20.

teljesen kiütött ez volt kedd délután. másnap este láz, meg egyéb hozzátartozók. még most sem vagyok teljesen jól, de remélem, a jó úton. kedves férjem is belázasodott tegnap, de együtt igyekszünk a javulás felé. közeledik a tél. tavaly is ilyentájt terített le a megfázás, aztán egész jól kihúztuk a telet. vigyázzatok az egészségetekre! szép őszt!

Read more...

Október

>> 2013. október 3.

ma reggel a fagyásveszélynek kitett cserepes virágokat bemenekítettük a házba. a dáliát, kardvirágot letakartuk. hidegek vannak.

a napokban palacsinta recepteket vadásztam a neten, a partyra készülve. tudom, tudom, még van több, mint fél év addig, de ki akarom próbálni a recepteket, hogy lássam, melyik a jobb, az egyszerűbb, gyorsabb, finomabb.

ma kölcsön kaptam néhány japán (igen, eredeti, Japánból hozott :D) origamis könyvecskét, szerencsére a rajzok univerzálisak, és hát láttam zongorát :) és olyan jól nézett ki, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy egyik másik tesztelésre kerül, mielőtt a könyv visszakerül a gazdájához :)
és csodaszép origamis papírokat is kaptam :) ajándékba, csak úgy :)

harmadik hete készítünk menü tervet, ebből automatikusan kiderül a tennivalók és vásárolni valók listája is. vettünk a lidlből táblát is, még nem került felszerelésre, de majd oda fogjuk irogatni a terveinket. 
és tetszik, egyszerűbbnek tűnik így, mert előre tervezzük a hetet. persze, történnek változások hét közben is, de sokkal egyszerűbb így "átírni" a menüt meg minden egyebet, hogy látom mi az, amit figyelembe kell venni. rendszerezettebek lettünk így, és sokkal egyszerűbb így, nekünk jobb így :) az első hét a teszt volt, most már meg egyszerűen hiányozna, ha nem lenne :) új szokásokat (jó szokásokat) honosítunk így meg kis családunkban :)

Read more...

Mi van a kamrában? (1.)

>> 2013. szeptember 24.

befőtt :)

ezt a kategóriát én nem művelem, így anyukámtól meg anyósomtól van benne ez-az.
a "régi" kategóriába ezek kerülnek (azaz nem idei eltevés):
- lekvárok - különböző gyümölcsökből, de mivel mi nem sok lekvárt eszünk, ebből maradt
- savanyúság - ez főként uborka, mert a káposzta az elfogyott, az idei adag káposztát (bödönbe) pedig még nem lett eltéve
- kompótok - ezek megevésre fognak kerülni

ami elfogyott, ezért újra töltöttük a tartalékot:
- paradicsom
- zakuszka
- paszuly-zakuszka
- lecsó (télen jól fog rizs mellé)
- szilva kompót

Read more...

Mit eszünk? (3.)

kekszet :)

egy nagyon egyszerű receptet találtam itt meg egy picit több hozzávalósat itt és ezek kombinációjából készült a keksz. már a második kiadás is megvolt az este és a véleményt róla nagyszerűen tükrözi az, hogy 24 óra leforgása alatt 3 tepsinyi (2 adag) elfogyott. és a család létszáma 2 :)

na szóval, saját észrevétel:
- az egyszerű verzió hozzávalói: banán és zabpehely. 
- mennyiség tekintetében szerintem nagy a szabadság, kb. 2 banánból lett egy nagy tepsi. azért kb., mert az első adag esetében 3 banánból lett egy tepsi, most pedig 2ból kijött az az adag, a különbség az adagolt zabpehely mennyisége volt
- ha kevesebb a zabpehely, hajlékonyabb lesz a végeredmény, meg édesebb is, bár semmi más édesítőt nem tettem bele. (mézet nem akartam, mert nem tesz jót neki a hőkezelés, mást pedig alapból nem akartam, ami lehetett volna az datolya pépesítve, de nem volt időm pepecselni vele)
- lehet variálni: annak függvényében, mi van otthon, meg mi az ízlés, teljes a szabadság
- eddig mi ezeket próbáltuk: kókusz, fahéj, szegfűszeg, karobpor, mezeskalács fűszerkeverék, mazsola. mindegyik nagy sikert aratott. sőt, a zabpelyhet helyettesítettem zabliszttel is, úgy is finom, attól nem lesz annyira darabos, könnyebb "megrágni".
- sütés: kb. 15-20 perc 200 fokon, az első adag, amit hideg sütőbe tettem tovább volt bent, de nem volt gond vele emiatt
- a banánt a legegyszerűbb botmixerrel pépesíteni, de ha erre nincs lehetőség, villával is jól megy.
- a kekszek formája: hát először próbálkoztam formával, nem volt túl macerás, meg az eredmény is szép lett (bát nem lettek egyformák a zabpelyhek miatt), másodjára ahogy-sikerült alakúak lettek, azaz egyik nagyobb, másik kajlább, de az ízük változatlan :)
- első alkalommal sok zabpelyhet tettem bele, nem túl sokat (nem is tudom, lehet-e túl sokat tenni bele?), egy vacsorára ettük meg az egészet (nem lévén benne más édesítő, megfelelt), de nagyon tápláló volt

ajánlom mindenkinek, aki hamar akar finomat készíteni, elrontani nem lehet szerintem :)
és jó megoldás arra, hogy a banán ne romoljon meg otthon. vagy netán ha a gyerekek nem eszik a banánt, talán ebben a formában mégis :)

ha kipróbáljátok, írjátok meg tetszik-e :)

Read more...

Mi van a fagyasztóban? (2.)

Hogy mi minden van még a fagyasztóban?
- sült vinetta (padlizsán)
- főtt zöldpasuly
- nyers borsó, ez a kertünkből
- főtt kukorica (szemezve)
- reszelt tök
- kapor
- petrezselyem levél
- lestyán levél
- kápia paprika leve
- kókuszreszelék

ezen kívül gyümölcsök:
- eper
- málna
- meggy
- körte
- szilva
- áfonya
- barack
- kajszin
- ananász
- próbaként dinnye és sárgadinnye

ezeket mind év közben tettük el, néha úgy, hogy ilyen céllal vásároltunk, néha úgy, hogy jött egy ötlet, akkor próbáljuk ki, volt, hogy maradt, volt, hogy utánaolvastunk, mit hogyan lehet tartósítani.

a végkövetkeztetés eddig az, hogy kell egy külön fagyasztó. csak egyelőre nincs hely a lakásban ehhez :(

Read more...

Már ennyi idő eltelt?

>> 2013. szeptember 18.

mind számítottam írni, képek is készültek. de az idő rohant.
például:
- eltelt a nyár. igen, hidegek a reggelek, az estelek, s mikor odahaza benyitunk, enyhén meleg a fűtőtest... hullnak a barackok, a zöldek is, dehát bio mind s némelyiknek ingyenbérlője van.
- volt szabadság is. az első, az röpke hét volt csak s nagyon hamar eltelt. visszatértünk nászutunk helyére. ugyanabba a szobába :) a második, az sem volt hosszú, bár napok számában több, mint az első, mégis úgy éreztük vasárnap este, hogy ha még lenne egy hét, akkor teljesebb, jobb lenne. de nem volt, elkezdődött a munka
- a télire való eltevések új dimenziójába léptünk. én is, a család is. a kamra is. a fagyasztó is. sok minden újat kipróbáltunk, remélem, sikerrel
- eltelt az első év (azóta icipicit több is). az első év együtt. hát, nem is tudom, mit kellene ide írjak erről az évről. sokat lehetne mondani. merthogy nagy változások éve volt. és szép volt, nagyon szép, és nem cserélnék senkivel, mert jó nekünk együtt és mert nem a mi ötletünk volt, de jó ötlet volt, az biztos :)
- az este találkoztam egy békával. azaz hogy láttam, amint átugrált a kapu felé vezető úton, miközben én a barackokat szedtem és ház nélküli csigát kerülgettem. és nemrég láttam egy egeret is házon kívül a fal mellett. s az imádkozó sáskáról meg tücskökről és bogarakról a lelkes gyűjtögető jut mindig eszembe, aki az ünnepi ebéd alatt is nagy sietve ette meg az ennivalót hogy nehogy a katibogara elrepüljön :)
hát így. igyekszünk tanulni, formálódni, amiben lehet és ami ránk vár. az idő? az rohan, igen, de visszanézve azt mondom, hogy nem hiába telik el :)

Read more...

Mi van a fagyasztóban? (1.)

>> 2013. augusztus 7.

Kezdem azzal, ami nincs - hús. Egy kicsi csomag halfilé azért megbújik ott, de elvileg mivel húst nem eszünk, a fagyasztóba több fér másból.

Tehát mi van a fagyasztóban? Hát készétel - olyan, amit csak elő kell venni, és ki kell olvasztani és lehet is enni. Például töltött káposzta. Vagy borsó főzelék. Vagy karfiol saláta. Vagy padlizsánkrém. 

Vagy avokádó, ami picit más kategória mint a készétel és mégsem. Ugyanis az avokádót nem lehet fagyasztani, csak pépesítve, mi meg úgyis avokádókrémhez használjuk, úgyhogy készétel is meg nem is.

Volt még zöldségleves, meg zöldségleves leve, meg paszulyfőzelék is.

És mikor nincs időm kaját készíteni vagy nincs kéznel semmi megfelelő, akkor nagyon jól jönnek ezek a csomagocskák. Van amit 1 személyes adagonként, van amit kettőnk részére való adagként fagyasztok, lényeg az, hogy annyit egy csomagban, amit egyszerre fel tudok használni. Hát így.

És rengeteg mindent olvasgattam a fagyasztva tárolásról, egy részüket kipróbáltam, másokat majd ezután, lényeg, hogy tanulok és kísérletezek. És úgy van ezzel is, mint annyi minden mással, hogy az ember lánya meg kell találja a számára és családja számára a legmegfelelőbb.

Sok sikert nektek is a kísérletezésekhez :)

Read more...

Nyár van és meleg

tegnap és ma sárga riasztás, holnap és holnapután narancs. és mit tesz ilyenkor az ember lánya? munkába jár :D 
az elmúlt hetek és a még következők egy része is télire való eltevéssel fog telni. merthogy telik a fagyasztó és a kamrapolcokra is kerülnek teli üvegek. az eltevések egy részére kapunk segítséget a szülőktől is, amit köszönünk. de én is igyekszem eltenni ezt-azt, nagyjából kísérletezés szintjén megy, néhány tavalyról bevált dolgok ismétlünk, a többit meglátjuk, hogyan válik be. egyes dolgokról már lekéstem, de amiről lehet, próbálok nem lekésni. így hát írni fogok ezekről is, képek úgy sincsenek, tehát nem teszek - esetleg mikor felhasználásra kerülnek :)

Read more...

Egy szombati ebéd (1.)

>> 2013. július 18.

hát ez egy érdekes étkezés volt. merthogy fehérje-asztalnak készült, utólag rájöttünk, hogy kerül szénhidrát is hozzá. vajon mi a kakukktojás?


még csak annyi: minimum 25 alapanyag van a tányérokon. felismeritek mi minden van ott? :D

Read more...

Mit iszunk? (1.)

immunerősítő italt :)a receptet anyósomtól kaptam.
elkészítése egyszerü, de nem fogyasztahtó azonnal.
hozzávalók: 8 gerezd fokhagyma, 3 citrom, méz.
a citromok levét kifacsarjuk és súlyának megfelelő mennyiségű mézet adunk hozzá (ahány gr-ot nyom a citromlé, annyi gr mézet), majd a megpucult fokhagymát is hozzáaadjuk. botmixerrel összedolgozzuk. az eredményt egy befőttesüvegbe tesszük és 4 napig a konyhában tartjuk, reggel és este megkavarjuk. a 4 nap után be kell tenni a hűtőbe (és ott kell tárolni).
így fogyasztható: 2 evőkanállal egy pohár vízhez.

Megjegyzés: mi télen is ittuk, nem voltunk megfázva

Jó étvágyat!

Read more...

Mit eszünk? (2.)

>> 2013. július 15.

avokádókrémet :)

íme a hozzávalók: avokádó, fokhagyma, citromlé, köménymag.
elkészítése egyszerü: egy érett avokádót megpuculunk, villával összetörjük, hozzáadunk citromlét (ízlés szerint), egy gerezd fokhagymát aprítunk hozzá és megszórjuk köménymaggal. összekeverjük és fogyasztható is. lehet kenyérrel vagy bármilyen más zöldséggel is fogyasztani :)

Megjegyzés: 
1. az avokádó akkor érett, ha a héja könnyen elválik a gyümölcstől
2. ha barna-fekete foltok vannak benne, akor azokat a részeket el kell dobni

Jó étvágyat!

Read more...

Mit eszünk? (1.)

japán recept szerint készített rizset :)


A rizs szénhidrát, itt éppen zöldségekkel ettük.
A recept egyszerü: 1 rész rizset 1,1 rész vízzel odateszünk főni. Mikor elkezd főni, fedőt teszünk rá és a gázt a leggyengébbre tesszük, 15 percig főzzük, anélkül, hogy a fedőt megemelnénk. 15 perc után a gáz elzárjuk és még 5 percig nem emeljük fel a fedőt. Szemenként szétváló, finom rizset kapunk, minden fűszerezés nélkül is van jó íze!

Megjegyzés:
1. ha a vizet nem jól mérjük, akkor picit odaég, ha többet teszünk, picit szétfő - gyakorlat teszi a mestert :)
2. frissen jó fogyasztani, később száraznak tűnhet, de akkor sem ragad össze :)

Jó étvágyat!

Read more...

Mikor telt el

>> 2013. július 2.

... a június, a félév, a tizen-huszon-harminc-vagy akárhány év?
merthogy már július. és jönnek az évfordulók, már az eljegyzésé eltelt. D. szokta mondogatni, hogy azért telik ilyen hamar, mert jól telik. hát ez igaz, de mégiscsak rohanva múlva a napok.
nézegettem a múltheti képeket... a természet, a csend, a szabadság ízét őrzik. nem lett sok, de az a néhány is rengeteg szép emléket hordoz :)
írni fogok az ételeinkről. sőt, képeket is teszek fel, Egy szombati ebéd címén, bár nem csak ebéd, néha vacsora képei tulajdonképpen, vagy nem is csak szombatról származnak, de többnyire igen, mert akkor van időm ezt-azt készíteni, fotózni, díszíteni :) 
amúgy? érik a borsó, színt vált a paradicsom, a "korkodus" is lassan lejár, a paprika virágozni készül, a paszuly virágzik, a szőlőn szép termés igérkezik, a barackfán is érnek a gyümölcsök. és málnát is kóstoltunk a kertből, füge is lesz, egy biztos :D
a virágok is virulnak, az árvácskák, a szegfűk, a rózsák, az oroszlánszáj, körömvirág, büdöske, meg valami nevét-nem-tudom sárga virág is. kardvirág nem tudom, lesz-e, dália remélem igen, sarkantyú most van először a kertben, s remélem, hogy a krizantém is nyit idén. a dísztök nem nagyon akaródzik nőni még, hátha meggondolja magát :)
unatkozni? hát azt nem sikerül :D
és a napokban picit lesz alkalmunk buszozni. remélem csak keveset :)

Read more...

Mit eszünk? Mit iszunk? (bevezetés)

>> 2013. május 14.

Kérdeztek, mit és hogy csinálunk. Gondoltam, ha már úgyis írok róla, miért ne maradna meg nekem is. Úgyhogy ide (is) fogok kitenni ezt-azt abból, ami az asztalunkra kerül.

Először is megjegyzem, hogy nem tudok tudományos magyarázatot adni sok mindenre, nem is célom ez. Sok mindent összeolvasunk ebben a témában és ennek is az eredménye az amit és ahogy csinálunk.

Másodszor: a receptek azok, amiket kipróbáltam, különböző forrásból találtam rájuk, de mindegyiket saját verzióm szerint átalakítottam, mert nekünk így volt megfelelőbb/egyszerűbb.
Amúgy variálni őket lehet nyugodtan, mindenki szájíze és kedve/lehetősége szerint teheti.

Egyik dolog, amit egy ideje következetesen igyekszünk figyelni az, hogy mit mivel kombinálunk egy-egy étkezés alkalmából.
Például:
- gyümölcsöket csak más gyümölcsökkel vagy zöld levelekkel
- édes gyümölcsöt savanyúval nem
- szénhidrátokat csak zöldségekkel
- fehérjéket csak zöldségekkel

Inni a víz és tea mellett iszunk mást is, ilyen leírás is fog készülni :)

Amit tudunk, bio forrásból igyekszünk beszerezni, ennek egyik lehetősége a saját kertünk. Ez sok előnnyel jár.

Rendszeresen fogyasztunk csíráztatott magokat is. Ezért a csíráztatásról is szó fog esni.

Ami a mi konyhánkon készül az általában ezek (és egyéb) "szabályok" alapján készülnek.

Fotók is lesznek :)

Míg ki nem próbáltam, nem is tudtam, hogy milyen finomságok is vannak. És nagyszerű ételt díszíteni :)

Read more...

Eltelt április is

>> 2013. április 30.

szinte hihetetlen...
felmelegedett az idő, már 2 nap is délután az árnyékban 32 fokot mutatott a hőmérő.
mióta utóbb írtam, elvirágzott a barackfa, a sárga és pityke-nárciszok, a tulipánok zöme, a jácintok, most nyílik az orgona, bimbósak, nyílnak a szegfűk is. az árvácskák teljes díszben virítanak :)
kibújt a borsó is, a korai paradicsom bimbóit a tegnap esti locsoláskor pillantottam meg :)
zöldhagyma, saláta, spenót, sóska, petrezselyem-levél van a kertben, pitypang is, nyílik a körömvirág is.
a rózsák is megindultak, a szőlő is leveles már, a fügefák is szépen zöldülnek, reménykedem, hogy idén mindkét termés beérik. az eprek meg tele vannak virággal.
természetesen gyom is akad bűven, nem is győzzük a gyomlálást, meg persze erre kevés idő futja, de azért annyira jó érzés kimenni a kertbe és látni annyi zöldet, ahogy nőnek, szépülnek :)
esténként a szúnyogok is vígan vannak, aminek nem annyira örülünk.

a szombatonkénti ebéd-vacsoráinkról már sok kép készült, mind azzal a céllal, hogy ide is kikerüljenek, csak ahhoz előbb helyet kellene üríteni a gépen, ami időigényes, a fényképezőgép kártyái meg lassan mind betelnek, úgyhogy remélem erre is sor kerül. akkor lesz majd néhány recept is.

már várjuk a miniszabadságot :) meg az esőt a kertnek - de nem holnapra :)
ja, és várjuk a "vendégeket" is - őket holnapra :)

Read more...

Itt a tavasz

>> 2013. március 21.

igen, tudom, sárga riasztás - szél, hófúvás
de akkor is itt a tavasz :)
a hóvirágok után először a sárga árvácska nyílt ki, aztán meg a lila.
múlt szombaton a hótakaró alól (olvadás után) előbújt a csoport lila ibolya.
ma reggel pedig az első sárga nárciszokat bemenekítettem a lakásba :)
következnek a többiek is, rügyek, virágok, bimbók. és persze a madárcsicsergés - ma is fülembe mászott a nyitott ablakon.
itt a tavasz, de jó :)

Read more...

Töredék...

>> 2013. február 9.

- lassan (vagy mégis gyorsan telt az idő?) néhány nap múlva egy éve lesz, hogy feleségül kért D.
- a március 8-ra tőle kapott ciklámen bimbós :)
- azon töprengek, mitől olyan sejtelmes egy-egy érhetetlenül jelentkező gondolat
- hogy van az, hogy Valaki a gondolatait halandókba ülteti el
- jó lenne kicsit többet érteni a Tervező gondolataiból...

Read more...

Épp kenyérhéját

>> 2013. február 5.

majszolgattam, mikor arra gondoltam, hogy akkor írjak már valamit, mert készülni készülök már rég, fotók is vannak, csak épp a gépen, merthogy otthon este alig futja leülni a nethez, az már luxus lett. nagyon nem bánom, bár néha jó le(het)ne, de vannak fontosabb dolgok is.
tulajdonképpen azt akartam írni, hogy nagy kedvenc lett nálunk a kenyér. igazából nem is tudom, melyiket kedvelem jobban - az illatát mikor sül, vagy az ízét :D merthogy a kedvenc az valahogy így néz ki az alaprecept mellett - a kenyérsütő gyors programja kiváló találmány, amióta beszereztünk konyhai hőmérőt, ami a marha- meg egyéb húsok helyett a víz hőmérsékletét méri. szóval adagolok - szemre:
- magokat: napraforgó-, tök-, len-, szezám-magokat
- fűszereket: ez többnyire kapor, pirospaprika, aztán opcionálisan: oregánó, bazsalikom meg ami épp kéznél van
- hagyma: vékony szeletekre vágva, néha fokhagymát is teszek, egyszer hagyma helyett póréhagymát tettem
hát nekünk ez a hagymás verzió a nagy siker - nagyon szeretjük :)

Read more...

Ezeket találtam

>> 2013. január 16.

és érdemesnek látom feljegyezni magamnak: pénzügyek, spórlás, takarítás másként és hasonló.

Read more...

Egy gondolat, egy vágy

>> 2013. január 11.

... szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy:
- tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, 
- élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére,
- teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. 
(Kol 1:9-10)

Read more...

Csoda-történet

>> 2013. január 8.

ma van 4 hónapja, hogy házasok vagyunk :)

Egyesek hallották már a történetünket - talán épp tőlünk, mert elmondtuk többször is.
Mások talán szívesen hallanák/olvasnák.
Tudom, én is mindig kiváncsi voltam az ilyen történetekre :D

Gondoltam (gondoltuk), megosztom veleteket is. Nem rólam vagy róla szól, nem is rólunk. És leginkább ez a kép illik hozzá, ami a menyegzőnkön készült. Leírja azt, ami történt és ahogy történt. A többi csak a látszat, a külső, látható rész. A lényeg az, ami képen is rajta van. És a leglényegesebb személy Az, akiről szól az egész, elejétől kezdve. Ha tovább olvassátok, megértitek miért mondom ezt...

Tavalyelőtt, már az év elején eldöntöttem, hogy Isten elé állok a házasságom kérdésével - szerettem volna tudni, mi az Ő akarata erre a területre számomra - böjtben és imában tettem. Konkrét válasz - úgy tűnt - nem érkezett, viszont Isten elkezdett formálni, átformálni sok mindenben. Ma már örülök ennek az időszaknak, bár akkor nem volt könnyű.
Eközben D. is elkezdte jobban keresni Istent és komolyan venni a Vele való kapcsolatát. Érdekes dolgok történtek az ő életében is. (Mi nem ismertük egymást, nem is tudtunk egymás létezéséről még akkor.)
Aztán tavalyelőtt ősszel valamikor hírt hallottunk egymásról - egy ismerős (aki mindkettőnket ismert) beszélt rólam a szüleinek. Hogy miért? Nem is tudom, de ez volt az a pont, ami után mindketten megtudtuk, hogy van egy lány/fiú... és erre mindkettőnk reakciója az volt, hogy köszönjük, de nem érdekel.
Mivel D. nem keresett meg egy darabig, elkezdtem örülni, hogy nem is fog. Amit nem tudtam akkor az volt, hogy ő Isten elé állt és az Ő akaratát kereste - így keresett fel először december elején, miután Isten meggyőzte, hogy ezt kell tennie. Kb. fél órát beszéltünk összesen, aztán majd a tavalyi év elején folytattuk a "beszélgetést", ami inkább monológ volt az ő részéről. Én minnél hamarabb le akartam zárni a kapcsolatot, csak épp nem volt okom rá. Eközben D. az Istennel való kapcsolatáról beszélt nekem abban a reményben, hogy minnél hamarabb azt mondom majd, hogy "kösz, de ez nekem sok". Azonban épp az ellenkezője történt: mindabban, amit elmondott semmi kivetni valót nem találtam, sőt, én is hasonlóan láttam/látom a dolgokat. Azonban még ez sem változtatott azon, ahogy gondolkodtam erről a kapcsolatról.
Január vége felé éreztem, hogy hamarosan végleges választ kell adnom neki a kapcsolatunkról, bár addig ez a kérdés konkrétan még nem került fel. Én a végét szerettem volna, de szükségesnek láttam, hogy Isten tervét megértsem ezzel kapcsolatban. És akkor történt a csoda - az én csodám: mikor Isten elé álltam úgy, hogy minden tervemet, látásmódomat félre tettem és az Övére voltam kiváncsi, akkor Isten rövid idő alatt meggyőzött, hogy D. az az ember és olyan ember, akit a férjemnek szerettem volna már tinédzser koromban. Elsősorban a legfontosabb dolog az volt, hogy szereti Istent és Ő az első neki. Nem csak szavakban, hanem a valóságban is. Annak idején, tizenévesként, kértem néhány dolgot Istentől, ami meglegyen a férjemben - mindegyik megvolt, sőt, több is, mint amit kértem, úgy, hogy én nem is kerestem ezeket benne - Isten elém hozta őket. Tudtam, hogy D. az, akit Isten rendelt nekem.

Februárban nagy hó lett, azért otthon kellett hagynom a kocsit (micsoda jó időzítés!) és akkor kezdtünk el találkozni és beszélgetni többet (ekkora érett bennem a nem igenné). Isten megóvott - a nagy hideg ellenére egyikünk sem betegedett meg. Egy hét múlva pedig D. megkérdezett, hogy leszek-e a felesége - azonnal igent mondtam, teljes meggyőződéssel. 5 nap múlva el volt döntve az eljegyzésünk és a menyegzőnk dátuma, a terem le volt foglalva - mert Isten mindent szépen előkészített. És majd a többi dologról is időben, szépen gondoskodott. Nagyon hálásak vagyunk ezért Neki.
D. úgy kért meg, hogy nem igazán ismert - de Isten vezette. Én úgy mondtam igent, hogy nem igazán ismertem (bár többet tudtam róla, mint ő rólam) - de Isten vezetett. Ennyi elég volt, most is ezt mondom.
Júniusban eljegyeztük egymást, majd szeptemberben összeházasodtunk. Azt mondhatom, mondhatjuk el, hogy Isten nagyszerű tervező és nagyon jó időzítő. Szinte minden nap elmondjuk, hogy mennyire örülünk annak, amit elvégzett értünk és bennünk. Szép és jó D. feleségének lenni, egy olyan emberé, aki Istent helyezi az első helyre. Már nem lepődünk meg, ha új meg új hasonlóságot fedezünk fel, annyira természetesnek tűnik. Mert tökéletes a Tervező, még ha mi nem is vagyunk tökéletesek. És tudjuk, hogy a legjobbat találta meg számunkra Isten - a társat, akivel a legjobban összeillünk.

Ez hát a tavalyi év csoda-története a számunkra.
Másnak is lehet hasonló csodája - ha rá meri bízni magát a Csodát tevőre! :)

Read more...

  © Blog Design by Simply Fabulous Blogger Templates

Back to TOP