>> 2006. december 25.

"A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben." 1Jn. 4:18

Read more...

Hiánycikk?

>> 2006. december 24.

Megragadott egy gondolat ma reggel...
A régi időben sorba kellett állni kenyérért, tejért, húsért... - mindenért... Hiánycikk volt minden. És beálltunk a sorba, mert szükségünk volt rájuk.
A kérdés most, karácsonykor ez: hiánycikk-e Isten? Vagy megvan mindenünk és nincs rá szükségünk? Az Istennel való találkozáshoz nem kell sorba állni. Szükségem van-e rá? Szükséged van-e rá? Az ünnepen megelégszünk-e csak a fenyővel, ajándékcsomagokkal a fa alatt, ismerős énekekkel, jo kajával, karácsonyi hangulattal? Vagy Istennel akarunk találkozni? Akarok? Akarsz?
Hisz karácsony van. Értelmet igazán akkor nyerhet az ünnep, ha Vele, az Ünnepelttel találkozok. Találkozol.
Én akarok - igazi ünneppé hadd váljon bennem ez a karácsony!

Read more...

1 Korintus 13. - karácsonyi változat

>> 2006. december 22.

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad.

Read more...

Terv...

>> 2006. december 21.

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek" Jer 29:11

Ezt az igeverset olvastam ma reggel áhitatra. Már egy hosszabb ideje kisér ez az ige, és sokszor bátortitást jelentett.
Hadd álljon itt még egy gondolat a reggeli áhitatból (ezúttal románul):

"Când criza prin care treci te face să-ţi doreşti să abandonezi, nu uita: problemele noastre devin oportunităţile lui Dumnezeu. Lui îi face plăcere să transforme greşelile noastre cele mai grave în seminţe de nepreţuit ale înţelepciunii; rănile şi sângerările în binecuvântări şi cele mai adânci temeri într-o credinţă de neclintit - în momentul în care începem să vedem aceste lucruri ca pe elemente constituente ale măreţului său plan."
Bob Gass

Read more...

Ünnepi láz...

>> 2006. december 16.

A napok telnek - mikor lassan, mikor gyorsabban... - és az ünnepek közelednek. Várjuk őket... ki miért - jó kaja, alvás, szabad nap, ajándékok, kedvenc énekek, stb.
Azon gondolkozom, hogy mitől lesz értékes az ünnep - hisz megszoktuk már...
Hadd beszéljen inkább a vers, amely tavaly karácsony előtt született...

Karácsony...

Fények, ragyogás mindenfelé...
Csillogva hulló hópelyhek...
Zsúfoltság a bevásárlóközpontban...
Szines csomagolópapir zörgése...
Jókivánságok, képeslapok...
Ismerősen csengő dallamok szólnak...
Kalácsillat, sültek halomszámra...
Fenyőillat, harangok, diszek...
Szaloncukrok édes ize...
Agyonhallgatott történet...

Ez lenne a karácsony?
Ennyi lenne, amit annyira várunk?

Karácsony...
Üres nélküled, Ünnepelt!
Jöjj, várunk rád...

Ajándékaink hasznavehetetlenek,
Készülődésünk csak formaság,
Berögzött hagyomány...
Ha Te nem vagy köztünk,
Csak magunkat ünnepeljük...
A hasunkat köszöntjük,
Szemeinket gyönyörködtetjük
És elhitetjük magunkkal
- S ha lehet másokkal is -
Hogy szeretünk... igazán...

Adj tartalmas ünnepet -
Veled akarom eltölteni!
Érints meg, vonj magadhoz,
Szereteteddel fonj körül!
Benned megpihenni vágyok,
És feltöltődni veled...
Vágyom utánad!

(2005 december 23 - Temesvár)

Read more...

  © Blog Design by Simply Fabulous Blogger Templates

Back to TOP